Ślub to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdej pary. Przygotowanie się do tego dnia wymaga zadbania o szereg elementów, w tym również dopilnowania kwestii formalnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy jedna ze stron jest obcokrajowcem, nieposługującym się językiem, w jakim udzielany będzie ślub. Wtedy niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego, który nie tylko zajmie się przetłumaczeniem dokumentów niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego, ale w razie potrzeby, będzie również obecny podczas ceremonii.

Dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego

Cudzoziemiec chcący wziąć ślub cywilny lub konkordatowy w Polsce, zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów, takich jak m.in. metryka chrztu czy zaświadczenia poświadczające przystąpienie do sakramentu bierzmowania czy odbycie nauk przedmałżeńskich. Jeśli są one sporządzone w innym języku niż polski, wymagają przekładu wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Obcokrajowiec biorący ślub na terenie Polski, musi przedstawić również dokumenty, które wykluczają przeciwwskazania do zawarcia związku małżeńskiego na terenie innego kraju, zgodnie z prawem obowiązującym w państwie, z którego pochodzi. W przypadku, gdy cudzoziemiec jest osobą rozwiedzioną bądź owdowiałą, zobowiązany jest przedstawić stosowny dokument, przetłumaczony na język obowiązujący na terenie państwa, w którym zamierza wziąć ślub.

Konieczne jest również posiadanie ważnego paszportu bądź Genewskiego Dokumentu Podróży, jeśli cudzoziemiec ma status uchodźcy.

Obecność tłumacza przysięgłego podczas ceremonii

Jest wskazana w przypadku, kiedy obcokrajowiec chcący zawrzeć związek małżeński, nie zna języka polskiego. Tłumacz przysięgły powinien wspierać Parę Młodą zarówno podczas ślubu zawieranego w urzędzie stanu cywilnego, jak i w kościele.

Podczas ślubu cywilnego, tłumacz przysięgły przeważnie przekłada niemal każde zdanie wypowiadane przez urzędnika. W przypadku ceremonii kościelnej, zwykle tłumaczona jest tylko przysięga. Pomoc tłumacza nie tylko pozwala na odpowiednie przeżycie uroczystości przez Parę Młodą, ale zapewnia również komfort zaproszonym gościom, w tym przede wszystkim osobom nieposługującym się językiem polskim.