• Tłumaczenia przysięgłe od 35 zł za stronę

Tłumaczenia przysięgłe

Nasze biuro z Wrocławia przyjmuje zlecenia na tłumaczenia przysięgłe od Klientów z całego kraju. Specjaliści współpracujący z nami wykonują między innymi tłumaczenia z języka angielskiego, niemieckiego oraz wielu innych języków zgodnie z prawidłami zawodu oraz bogatą wiedzą. W ramach świadczonej usługi tłumacze przysięgli podejmują się dwóch niezwykle istotnych czynności: tłumaczenia oraz uwierzytelnienia ich jako odpisu oryginału.

Niektóre dokumenty, np. procesowe czy urzędowe, ze względu na swoją wagę, wymagają tłumaczenia przysięgłego zwanego również uwierzytelnionym. Przekładami tego typu zajmuje się specjalista , czyli osoba, która:

 • zdała egzamin ustny i pisemny z umiejętności przekładania z języka polskiego na język obcy oraz z języka obcego na język polski przed Państwową Komisją Egzaminacyjną,
 • złożyła przed Ministrem Sprawiedliwości ślubowanie mówiące o sumiennym wykonywaniu swoich zadań, kierowaniu się w pracy uczciwością oraz dochowaniu tajemnicy,
 • została wpisana na listę tłumaczy przysięgłych.

Dokumenty takie potwierdzane są specjalną pieczęcią, która zawiera imię i nazwisko, nazwę języka, w jakim się specjalizuje osoba oraz pozycję na liście tłumaczy przysięgłych.

W naszej ofercie znajdują się:

Tłumaczenia przysięgłe pisemne:

 • dokumentów samochodowych wymaganych przy rejestracji (dowód rejestracyjny, umowa kupna sprzedaży, dowód zakupu)
 • wypisów z ksiąg wieczystych, aktów notarialnych
 • dokumentów firmowych (dokumenty założycielskie spółek, faktury, rachunki, umowy handlowe, raporty finansowe, REGON, NIP, wpis do ewidencji, KRS)
 • dokumentów skarbowych (ZUS, PIT)
 • pełnomocnictw, upoważnień
 • dokumentów sądowych (orzeczenia, odwołania, protokoły, pozwy, wyroki, postanowienia)
 • dokumentów urzędowych (akty urodzenia, akty zgonu, akty małżeństwa, akty rozwodowe, testamenty)
 • dowodów osobistych, paszportów
 • świadectw szkolnych, dyplomów, zaświadczeń o ukończeniu kursów, indeksów, certyfikatów
 • świadectw pracy, umów o pracę, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, polis ubezpieczeniowych
 • aktów prawnych
 • dokumentów unijnych

Tłumaczenia przysięgłe ustne:

 • postępowania sądowe, postępowania na policji, rozprawy sądowe
 • spotkania u notariusza, podpisywanie aktów notarialnych
 • śluby cywilne
 • umowy międzynarodowe
 • tłumaczenia w urzędach i instytucjach państwowych
 • tłumaczenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy, udziałowców
 • egzaminy na prawo jazdy
 • oficjalne uroczystości

Nie wiesz, czy dokument, który posiadasz powinien zostać przetłumaczony przysięgle? Chętnie pomożemy! Zadzwoń, lub napisz do nas.

Tłumaczymy dla: