Blog

Tłumaczenia przysięgłe online

Nawet podczas pandemii życie toczy się dalej, niemniej jednak, aby zmniejszyć konieczność wychodzenia z domu, proponujemy alternatywę korzystania ze stacjonarnych usług. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zarówno w kraju, jak i na całym…

Więcej

Oryginały w formie elektronicznej

Wraz z nieustannym rozwojem technologicznym coraz częściej zaciera się cienka już granica pomiędzy światem online i offline. Równie często pojawiają się różnego rodzaju problemy wynikające z wzrastającej popularności usług internetowych, które dla biur tłumaczeń bywają…

Więcej

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jest to osoba zaufania publicznego. To niezwykle odpowiedzialny zawód, gdyż autor przekładu bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za błędy wynikające z jego pracy, a sam dokument potwierdzony jest pieczęcią z jego nazwiskiem. Czy dobra znajomość…

Więcej

Jak tłumaczyć instrukcje obsługi?

Jest to nie lada wyzwanie nawet dla doświadczonych w branży autorów przekładów, a równocześnie bardzo popularna usługa świadczona w wielu biurach na całym świecie. Wraz z globalizacją, regulacjami prawnymi Unii Europejskiej i nieustannym rozwojem technologicznym…

Więcej

Pomoc biura tłumaczeń w biznesie międzynarodowym

Czy w ostatnim czasie Twoja firma osiągnęła miano międzynarodowej? Prowadząc działalność wykraczającą poza granice kraju Twojej rezydencji musisz sprostać wielu wyzwaniom, z którymi rodzimi przedsiębiorcy nie muszą mieć do czynienia. Wynika to nie tylko z…

Więcej

Korekta i weryfikacja tłumaczenia

Wbrew powszechnemu przekonaniu edycja tekstów nie polega jedynie na odnalezieniu błędów stylistycznych tudzież interpunkcyjnych. Każdego dnia do biura tłumaczeń napływają różnego rodzaju zlecenia. Część z nich dotyczy treści przełożonych przez osobę nieposługującą się płynnie językiem…

Więcej

Cechy dobrego tłumaczenia

Niekiedy trudno jest ocenić jakość przełożonego teksu, bez względu na to, czy osobą udzielającą werdyktu jest doświadczony profesjonalista, czy osoba, która zna podstawy języka. Wpływ na to ma kilka zmiennych, przede wszystkim rodzaj treści, odbiorca…

Więcej

Jakość, cena i termin tłumaczenia

Pomimo tego, że nasza branża znacznie odstaje od innych, te niepisane “zasady” obowiązują również w naszej profesji. Mianowicie “szybko, dobrze i tanio” nie idzie ze sobą w parze. Przykładowo, czy kupno samochodu, który został zrobiony…

Więcej

Tłumacz freelancer czy Biuro Tłumaczeń?

Niezależnie od tego, czy prowadzisz własną działalność, czy potrzebujesz jednorazowej pomocy językoznawcy, na pewno zastanawiasz się, czy lepiej zwrócić się do freelancera, czy biura tłumaczeń. Decyzja może być trudna, szczególnie jeżeli nie masz bogatego doświadczenia…

Więcej

Dobry tłumacz – poznaj jego cechy

Ustalenie cech dobrego tłumacza wymaga poznania charakteru jego pracy. Przekład z jednego języka na drugi często mylnie rozumiany jest jako tłumaczenie słowa po słowie. Tymczasem, w tej pracy chodzi nie tylko o bezbłędne przekazanie komunikatu,…

Więcej

Tłumaczymy dla: