Blog

Dobry tłumacz – poznaj jego cechy

Ustalenie cech dobrego tłumacza wymaga poznania charakteru jego pracy. Przekład z jednego języka na drugi często mylnie rozumiany jest jako tłumaczenie słowa po słowie. Tymczasem, w tej pracy chodzi nie tylko o bezbłędne przekazanie komunikatu,…

Więcej

Tłumaczenia ustne: rodzaje

Poniżej przedstawimy kluczowy podział przekładu słownego ze względu na kanał komunikacji i wspomnimy o kilku wariantach w obrębie dwóch podstawowych typów tłumaczeń: symultanicznego i konsekutywnego. Mistrzowska sztuka skupienia Tłumaczenia symultaniczne to jedna z najbardziej pożądanych…

Więcej

Tłumaczenia specjalistyczne: techniczne

Wśród rodzajów przekładów, wymagających dużej wiedzy z zakresu rozmaitych specjalności oraz zaangażowania osoby je wykonującej, wyróżnić można tłumaczenia techniczne. Ze względu na konieczność wysokiej precyzji w doborze słownictwa oraz zachowania jego specyficznej formy, mogą one…

Więcej

Tłumaczenie dokumentów zawierających błędy

Praca tłumacza przysięgłego wiąże się z wieloma trudnościami, które wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań. Nie ulega wątpliwości, że powierzane mu dokumenty powinny zostać przełożone w sposób rzetelny i poprawny. Jednak w niektórych przypadkach może być to…

Więcej

Tłumaczenie przysięgłe dokumentów zawierających wpisy odręczne

Nie każdy dokument zlecany do przekładu posiada jednolity i spójny charakter. Zdarza się, że jest on wzbogacony o dodatkowe elementy, takie jak zapisy wykonane odręcznie, które mogą być źródłem trudności zarówno dla tłumacza przysięgłego, jak…

Więcej

Tłumaczenie przysięgłe z oryginału, czy z kopii?

Akty urodzenia, dokumentacja medyczna, dowody rejestracyjne czy zaświadczenia o niekaralności wymagają wsparcia tłumacza przysięgłego. Zwykle, dokonuje on przekładu na podstawie oryginalnego dokumentu. Są jednak przypadki, w których możemy mu przekazać jedynie kopię. Czy w takim…

Więcej

Tłumacz przysięgły na ślubie z obcokrajowcem

Ślub to wyjątkowe wydarzenie w życiu każdej pary. Przygotowanie się do tego dnia wymaga zadbania o szereg elementów, w tym również dopilnowania kwestii formalnych. Jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy jedna ze stron jest…

Więcej

Tłumaczenie imion i nazwisk w tłumaczeniach przysięgłych

Tłumacze przysięgli coraz częściej muszą mierzyć się z przekładem dokumentów, które posiadają dane pierwotnie zapisane innym alfabetem, niż łaciński. Rodzi to trudności, głównie w zakresie przekładu imion i nazwisk obywateli zza wschodniej granicy, którzy coraz…

Więcej

Tajemnica zawodowa tłumacza przysięgłego

Niektóre zawody zobowiązane są do zachowywania szczególnej poufności w zakresie wykonywanych obowiązków służbowych. Jest to tzw. tajemnica zawodowa, która zabrania osobom pracującym w konkretnych profesjach, przekazywania informacji mogących skutkować narażeniem na szkodę interesu osoby, firmy…

Więcej

Tłumaczenia specjalistyczne: medyczne

Choć tłumaczenia medyczne nie należą do najczęściej przekładanych dokumentów, często są niezbędne. Wchodzą w zakres tłumaczeń specjalistycznych, wymagających zachowania szczególnej precyzji przy doborze słów. Tłumaczenia medyczne obejmują m.in. medyczne teksty naukowe, treści farmaceutyczne, wyniki badań,…

Więcej

Tłumaczymy dla: