Blog

Wszystko o tłumaczeniu dokumentów samochodowych

W dzisiejszym globalizującym się świecie ruch ludzi oraz towarów przekracza granice państw szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. W tej dynamicznej rzeczywistości dokumenty samochodowe często wymagają tłumaczenia, aby spełniać wymogi prawne różnych krajów. Nasza firma odgrywa kluczową…

Więcej

Tłumaczenia dokumentów na język ukraiński

Językiem tym posługuje się ponad 51 milionów ludzi. Według statystyk w samej Polsce przebywa około 1,1 mln Ukraińców. Osoby poszukujące pracy czy młodzież starająca się o dostanie się na studia w Polsce muszą posiadać komplet…

Więcej

Tłumaczenie wyniku testu na koronawirusa (covid)

Skutki pandemii widoczne są niemalże w każdym aspekcie naszego życia, jednym z nich jest podróżowanie. Obejmuje to zarówno wyjazdy w sprawach służbowych, jak i te typowo turystyczne. Przykładowo, w związku z ograniczeniem poruszania się między…

Więcej

Tłumaczenie na egzaminie na prawo jazdy

Obowiązujące w Polsce prawo umożliwia uzyskanie prawa jazdy cudzoziemcom. Jedynym warunkiem jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Dotyczy to obywateli krajów, które ratyfikowały Konwencję o Ruchu Drogowym….

Więcej

Czy tłumaczenie uwierzytelnione i uwierzytelnienie przez notariusza oznacza to samo?

W związku z nieustannie rosnącą liczbą fałszerstw i oszustw wprowadza się coraz więcej przepisów, regulujących autentyczność dokumentów czy ludzkiej tożsamości. Przykładowo, aby potwierdzić rzetelność informacji znajdujących się na kopii oryginalnego dokumentu, konieczny okazał się wkład…

Więcej

Podpisywanie tłumaczeń przysięgłych podpisem elektronicznym

Dzięki zaawansowanym technologiom profesjonalne biura tłumaczeń mogą oferować swoim Klientom szeroki zakres usług, których część realizowana jest na odległość. Obejmuje to zarówno obecność podczas wideokonferencji, jak i realizowanie zamówień wyłącznie za pośrednictwem internetu. W tym…

Więcej

Kwalifikowany podpis elektroniczny tłumacza przysięgłego

Wraz z rozwojem technologicznym ręcznie podpisywane dokumenty powoli odchodzą w niepamięć. Innowacyjne systemy i ułatwienia przenoszą “papierkowe” formalności do świata wirtualnego. Dziś na przykład przekłady uwierzytelnione, mogą być opatrzone kwalifikowanym podpisem w formie elektronicznej. Jest…

Więcej

Tłumaczenia przysięgłe online

Nawet podczas pandemii życie toczy się dalej, niemniej jednak, aby zmniejszyć konieczność wychodzenia z domu, proponujemy alternatywę korzystania ze stacjonarnych usług. W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją zarówno w kraju, jak i na całym…

Więcej

Oryginały w formie elektronicznej

Wraz z nieustannym rozwojem technologicznym coraz częściej zaciera się cienka już granica pomiędzy światem online i offline. Równie często pojawiają się różnego rodzaju problemy wynikające z wzrastającej popularności usług internetowych, które dla biur tłumaczeń bywają…

Więcej

Jak zostać tłumaczem przysięgłym?

Jest to osoba zaufania publicznego. To niezwykle odpowiedzialny zawód, gdyż autor przekładu bierze na siebie ogromną odpowiedzialność za błędy wynikające z jego pracy, a sam dokument potwierdzony jest pieczęcią z jego nazwiskiem. Czy dobra znajomość…

Więcej

Tłumaczymy dla: