• Tłumaczenia przysięgłe od 37 zł za stronę

Tłumacz przysięgły język francuski

Zanim wykorzystamy dokumenty obcojęzyczne w sprawie prawnej bądź urzędowej w Polsce, niezbędne pisma muszą zostać przełożone na nasz język. Tego typu tłumaczenia przysięgłe z francuskiego przygotujemy dla Państwa w biurze we Wrocławiu. Zajmujemy się zarówno translacją dokumentów sądowych, dyplomów i świadectw ukończenia szkół, aktów zawarcia małżeństwa czy zgonu, a także dokumentacji medycznych czy opisów patentowych – a to wciąż tylko ułamek wszystkich tekstów, jakie można u nas złożyć.

Przysięgłe tłumaczenia z francuskiego lub z polskiego wykonane mogą zostać na podstawie oryginału, kopii – skanów, zdjęć lub innych, dowolnych nośników informacji. Przełożone pismo zostanie opatrzone odpowiednią pieczęcią.

Zarówno tłumaczenia na francuski, jak i z tego języka, można wykonywać także ustnie – usługa ta dotyczy ceremonii ślubnych w Urzędzie Stanu Cywilnego, przesłuchań policyjnych, państwowych egzaminów, zebrań udziałowców i innych oficjalnych sytuacji, w których uczestniczą zarówno osoby mówiące językiem Moliera, jak i osoby posługujące się językiem polskim.

Tłumaczymy dla: