• Tłumaczenia przysięgłe online

Tłumaczenia pisemne

Szeroka oferta tłumaczeń pisemnych pozwala nam mieć pewność, że nie ma zlecenia, którego nie moglibyśmy dla Ciebie zrealizować. Dzięki współpracy z gronem najlepszych specjalistów w określonych branżach możemy Ci zaoferować przekłady:

Dla naszych klientów wykonujemy przekłady między innymi z następujących dziedzin: prawo, ekonomia, finanse, marketing, reklama, informatyka / IT, telekomunikacja, bankowość, medycyna, przemysł, budownictwo, elektronika, handel, gospodarka, architektura, nauka, technika, motoryzacja, polityka itd.

Tłumaczymy popularne dokumenty, takie jak:

 • umowy handlowe
 • sprawozdania finansowe
 • teksty marketingowo – reklamowe
 • instrukcje obsługi / manuale
 • korespondencje handlowe
 • publikacje, streszczenia prac dyplomowych
 • CV, listy motywacyjne
 • dokumentacje przetargowe
 • materiały szkoleniowe
 • dyrektywy, rozporządzenia
 • dokumenty unijne
 • akty prawne
 • dokumenty samochodowe

Do tekstów bardziej specjalistycznych możemy zaliczyć:

 • dokumenty naukowe
 • dokumentacje oprogramowania
 • specyfikacje techniczne produktów
 • podręczniki użytkownika
 • dokumentacje konstrukcyjne
 • instrukcje obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych
 • instrukcje obsługi sprzętu motoryzacyjnego
 • dokumentacje naukowo techniczne
 • opisy patentowe
 • procesy technologiczne
 • dokumenty związanych z procesami produkcji
 • katalogi laboratoryjne
 • prace doktoranckie

Obsługujemy praktycznie wszystkie standardowe i niestandardowe formaty plików.

Tłumaczenia specjalistyczne

To takie, które wymagają specjalisty z konkretnej dziedziny naukowej. Często są to teksty wymagające biegłości w posługiwaniu się specjalistyczną terminologią. Na przykład teksty prawnicze, finansowe, medyczne, chemiczne, farmaceutyczne, ekonomiczne, czy naukowe. Wymagają one często konsultacji z wykwalifikowanymi fachowcami w danej dziedzinie nauki bądź w jej wąskiej specjalizacji.

Tłumaczenia techniczne

Wymagają od osoby, oprócz doskonałej znajomości danego języka, także posiadania wiedzy specjalistycznej. Przekłady tego rodzaju powierzamy specjalistom, którzy oprócz wykształcenia filologicznego posiadają także wykształcenie techniczne, są inżynierami, czy pracownikami naukowymi. Posiadają duże doświadczenie w pracy na stanowiskach wymagających wiedzy kierunkowej, związanej z produkcją, przemysłem, obsługą urządzeń, maszyn, mechaniką, informatyką, czy elektroniką.

Bardzo często treść dokumentów omawiana jest ze zleceniodawcą przed przystąpieniem do wykonania zlecenia w celu użycia przez tłumacza odpowiedniej terminologii i słownictwa branżowego. Pozwala to również ujednolicić słownictwo stosowane w danym przedsiębiorstwie. Oferujemy przekłady z następujących dziedzin: przemysł, informatyka, elektryka, elektrotechnika, motoryzacja, inżynieria, energetyka, architektura, gazownictwo, hutnictwo, budownictwo, automatyka, robotyka, transport, materiałoznawstwo, itd. Bardzo często teksty specjalistyczne powinny zostać dodatkowo poddane weryfikacji przez rdzennego mówcę danego języka, czyli native speakera, co zapewni ich przejrzystość, spójność i naturalność.

Tłumaczymy dla: