Akty urodzenia, dokumentacja medyczna, dowody rejestracyjne czy zaświadczenia o niekaralności wymagają wsparcia tłumacza przysięgłego. Zwykle, dokonuje on przekładu na podstawie oryginalnego dokumentu. Są jednak przypadki, w których możemy mu przekazać jedynie kopię. Czy w takim wypadku przekład może być wykonany? Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zachował on swoją ważność?

Tłumaczenie poświadczone z oryginału i kopii – różnice

Przekład z kopii dokumentu jest możliwy. Sama procedura nie różni się w znacznym stopniu od tłumaczenia z oryginału. Są jednak pewne elementy, które muszą zostać uwzględnione podczas dokonywania przekładu z kopii bądź skanu danego dokumentu.

W przypadku przekładu kopii, osoba do tego upoważniona zobligowana jest do dodania adnotacji, wskazującej na fakt, że dokonała go na podstawie nieoryginalnego dokumentu. Klauzula poświadczająca jest niezbędna. Zasada ta została szczegółowo opisana w ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego. Zgodnie ze stosownym artykułem, na przygotowywanych przekładach i odpisach należy stwierdzić, czy sporządzono je na podstawie oryginału czy kopii oraz czy zostały one poświadczone.

Tłumaczenia poświadczone z kopii bądź skanu – czy zawsze są uznawane?

Przekład dokonany na podstawie kopii bądź skanu często jest uznawany przez instytucje bądź organy administracji publicznej. Jednak mogą zdarzyć się sytuacje, w których tłumaczenie z klauzulą poświadczającą może zostać uznane przez urzędnika za niewystarczające.

Taka sytuacja może mieć miejsce m.in. w urzędzie stanu cywilnego czy w wydziale komunikacji, podczas rejestrowania samochodu sprowadzonego z zagranicy. W takim wypadku, urzędnik może wymagać przekładu dokumentów dokonanych na podstawie oryginału. Jeśli jednak z jakichś powodów, tłumacz nie otrzymał oryginału, można przedstawić mu go przy odbiorze przekładu dokonanego na podstawie kopii. Wówczas, poświadczy on zgodność z oryginałem, co pozwoli uniknąć późniejszych trudności, nieporozumień oraz wszelkich problematycznych sytuacji