Nie każdy dokument zlecany do przekładu posiada jednolity i spójny charakter. Zdarza się, że jest on wzbogacony o dodatkowe elementy, takie jak zapisy wykonane odręcznie, które mogą być źródłem trudności zarówno dla tłumacza przysięgłego, jak i osoby zlecającej przekład.

Dlaczego przekład zapisów odręcznych jest kłopotliwy dla tłumacza?

Nie ulega wątpliwości, że zapisy odręczne znajdujące się w dokumentach mogą być trudne do przekładu. Jest to spowodowane przede wszystkim indywidualnym charakterem pisma osoby nanoszącej uwagi. W niektórych przypadkach, mogą one być niewyraźne bądź nieczytelne. W takim wypadku, tłumacz podejmujący się przekładu musi poświęcić więcej czasu na ich odszyfrowanie, co wiąże się z większym nakładem pracy.

Czas poświęcony na dokument zawierający fragmenty zapisane odręcznie jest także wydłużony przez dodatkowe obowiązki, spoczywające na tłumaczu przysięgłym. Wśród nich można wyróżnić m.in. konieczność zamieszczenia informacji o istnieniu zapisów odręcznych w repertorium. Zobowiązany jest on także do dodania w przekładanym dokumencie „uwag o jego rodzaju, formie i stanie”, co także przyczynia się do wydłużenia czasu pracy nad tekstem.

Przekład dokumentów odręcznych – co powinien wiedzieć klient

W przypadku istnienia zapisów odręcznych, mogą wystąpić trudności, z którymi będzie musiała zmierzyć się nie tylko osoba dokonująca przekładu, ale także klient. Jak wspomnieliśmy, tego typu tekst może być zupełnie nieczytelny dla tłumacza. W takiej sytuacji nie można przełożyć go na podstawie domysłów bądź innych przesłanek. Poza tym, klient może zostać poproszony o dostarczenie do biura oryginalnego bądź zgodnego z oryginałem dokumentu, co w niektórych przypadkach może być trudne.

Warto także zwrócić uwagę na koszty związane z przekładem tego typu dokumentu, który ze względu na zwiększony nakład pracy, może zostać inaczej wyceniony.

Przed podjęciem decyzji o zleceniu przekładu, warto skonsultować się z tłumaczem przysięgłym, który pomoże dobrać jak najbardziej optymalne rozwiązanie.