Obowiązujące w Polsce prawo umożliwia uzyskanie prawa jazdy cudzoziemcom. Jedynym warunkiem jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym. Dotyczy to obywateli krajów, które ratyfikowały Konwencję o Ruchu Drogowym. Nie muszą oni przystępować do egzaminu. Polski dokument wydawany jest na ten sam okres ważności, co oryginał. O taki dokument mogą starać się również studenci, wystarczy przedstawić zaświadczenie o studiowaniu od co najmniej 6 miesięcy.

Prawo jazdy dla obcokrajowca

Osoby z krajów, które nie podpisały Konwencji o Ruchu Drogowym (np. Chiny, Stany Zjednoczone, Kanada), muszą posiadać prawo jazdy międzynarodowe lub polskie. Ponadto, osoby z krajów, które podpisały Konwencję i utraciły wcześniejsze dokumenty z jakiegokolwiek powodu, muszą ponownie zdać egzamin. Egzamin przeprowadzany jest po polsku, co jest bardzo kłopotliwe dla osób nieposługujących się płynnie językiem polskim.

Część teoretyczna

Test dla cudzoziemców nieznających polskiego może być przeprowadzony wyłącznie w języku angielskim lub niemieckim. Tylko w tych dwóch językach zostały przygotowane pytania na teście komputerowym. Co ciekawe, obecność tłumacza przysięgłego podczas rozwiązywania tekstu jest niedozwolona. Może on jedynie towarzyszyć zdającemu przed rozpoczęciem testu, by wyjaśnić obowiązujące zasady egzaminacyjne lub odpowiedzieć na pytania dotyczące formy egzaminu oraz procedur egzaminacyjnych.

Część praktyczna

W wypadku części praktycznej egzaminu obecność translatora dowolnego języka jest już dozwolona, niemniej jednak musi być to tłumacz przysięgły, znajdujący się na oficjalnej liście prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Tłumaczenie na egzaminie na prawo jazdy – Wrocław

Egzamin odbywa się we Wrocławiu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD). Tam również odbywają się tłumaczenia. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych zza granicy szykujących się do egzaminu na prawo jazdy w języku obcym do kontaktu.