Praca tłumacza przysięgłego wiąże się z wieloma trudnościami, które wymagają zastosowania odpowiednich rozwiązań. Nie ulega wątpliwości, że powierzane mu dokumenty powinny zostać przełożone w sposób rzetelny i poprawny. Jednak w niektórych przypadkach może być to utrudnione, szczególnie w sytuacji, jeśli w oryginalnych dokumentach pojawiają się błędy.

Jakie błędy pojawiają się w dokumentach do tłumaczenia?

Jednymi z najczęściej pojawiających się nieprawidłowości są błędy gramatyczne i ortograficzne, a także literówki. Przeważnie, w przypadku drobnych nieprawidłowości, tłumacz decyduje się na przekład, jednak zdarza się, że błędy pojawiają się we fragmentach, w których nie można dokonać korekty na podstawie domysłów.

Tego typu przypadkiem, mogą być m.in. nazwiska czy dane liczbowe, których przekład wymaga od tłumacza m.in. niezbędnej wiedzy, intuicji oraz znajomości zasad pisowni, a także zastosowania specjalnego postępowania.

Kiedy tłumacz przysięgły nie może dokonać korekty w dokumencie zawierającym błąd?

Korekta fragmentów dokumentu zawierającego nieprawidłowości nie jest możliwa, jeśli literówka bądź błąd ortograficzny pojawia się w danych osobowych bądź wartościach liczbowych. Jednak w sytuacji, w której osoba przekładająca podejrzewa możliwość wystąpienia błędu, ma prawo zamieścić informację, w której wskaże na taką ewentualność.

Informację o możliwości popełnienia błędu zamieszcza on wówczas w nawiasach kwadratowych, ze wskazaniem, iż prawdopodobnie oryginalny zapis jest niepoprawny, zaznaczając formę poprawną. Jednak podczas dokonywania przekładu, ma on obowiązek zapisać formę zgodną z oryginałem, nawet jeśli jest ona nieprawidłowa.

Tłumacz przysięgły może również zamieścić taką uwagę w przypadku, gdy w tekście znajdują się nieprawidłowości, które powodują trudności w zrozumieniu tekstu. Jeśli jednak błąd znajduje się w mniej istotnym fragmencie dokumentu bądź nie zaburza jego struktury oraz nie utrudnia interpretacji, może zostać usunięty przez podczas dokonywania przekładu.