Wśród rodzajów przekładów, wymagających dużej wiedzy z zakresu rozmaitych specjalności oraz zaangażowania osoby je wykonującej, wyróżnić można tłumaczenia techniczne. Ze względu na konieczność wysokiej precyzji w doborze słownictwa oraz zachowania jego specyficznej formy, mogą one także wiązać się z wystąpieniem pewnego rodzaju trudności dla osoby przekładającej.

Jakie dokumenty podlegają tłumaczeniom technicznym?

Podlegają im m.in. katalogi, instrukcje, książki serwisowe, specyfikacje procesów technologicznych czy broszury informacyjne, dotyczące konkretnej specjalności bądź branży. Często, zawierają one specyficzne zwroty, dane techniczne, informacje produktowe oraz wiele innych elementów, którymi wyróżniają się na tle innych rodzajów przekładów.

Choć można by powiedzieć, że wspomniane przekłady są w pewnym sensie powtarzalne i schematyczne, a do ich wykonywania mogą być wykorzystywane profesjonalne programy komputerowe, wymagają od tłumacza nie tylko perfekcyjnej znajomości języka źródłowego i tego, na który przekładany jest dokument, ale także zasad obowiązujących przy dokonywaniu wspomnianych tłumaczeń.

Jakie problemy mogą wystąpić podczas tłumaczeń technicznych?

Ze względu na swój specyficzny charakter, ich dokonywanie może wiązać się z pewnymi trudnościami. Wśród nich, można wyróżnić m.in. charakterystyczną nomenklaturę, która dla niektórych, szczególnie wąskich specjalizacji, może być niezwykle skomplikowana.

Nie ulega wątpliwości, że we wszelkich przekładach konieczne jest uwzględnienie kontekstu znaczeniowego i kulturowego. W tekstach specjalistycznych ten aspekt również nie może zostać pominięty, ponieważ mogłoby to wpłynąć na poprawność, a także sens tłumaczonego dokumentu.

Dlatego decydując się na zlecenie przekładu, warto udać się do profesjonalnego biura, które w swojej ofercie posiada tłumaczenia techniczne. Dzięki temu, możliwe będzie otrzymanie dokumentu, przygotowanego z uwzględnieniem zasad i norm, wymaganych w zakresie tego specyficznego rodzaju przekładu.