Choć tłumaczenia medyczne nie należą do najczęściej przekładanych dokumentów, często są niezbędne. Wchodzą w zakres tłumaczeń specjalistycznych, wymagających zachowania szczególnej precyzji przy doborze słów. Tłumaczenia medyczne obejmują m.in. medyczne teksty naukowe, treści farmaceutyczne, wyniki badań, zalecenia lekarzy czy karty pacjenta, w których znajdują się informacje na temat przebytych chorób oraz przyjmowanych leków. Dlatego tak ważne jest dobranie odpowiedniego słownictwa, którego znaczenie będzie zgodne z kontekstem dokumentacji.

Tłumaczenia medyczne –jak wygląda przekład?

Pierwszym etapem, wykonywanym zwykle przed przystąpieniem do tłumaczenia treści, jest dokładne zapoznanie się z materiałem, co pozwoli na zachowanie precyzji w trakcie przekładu. Tłumaczenia medyczne wymagają znajomości fachowego słownictwa, dlatego często są one wykonywane przez osoby mające dostateczną wiedzę na temat medycyny oraz pokrewnych dziedzin.

Kolejnym elementem, który warto uwzględnić, najlepiej jeszcze przed rozpoczęciem przekładu, jest określenie charakteru tekstu przeznaczonego do tłumaczenia oraz dobranie odpowiedniego stylu, który będzie charakterystyczny dla publikacji naukowych, ulotek dodawanych do leków oraz rzeczywistej dokumentacji medycznej.

Ostatnim etapem jest rzetelny przekład oraz korekta tłumaczenia, która pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia niedociągnięć czy błędów.

Tłumaczenia medyczne – trudności

Tłumacz może natrafić na wiele trudności związanych z przekładem tego typu treści. Za jedną z nich, można uznać skomplikowany język, w którym mogą być sporządzone dokumenty czy teksty medyczne. W takim przypadku, potrzebne jest nie tylko posiadanie wiedzy z zakresu danej dziedziny, ale również znajomość różnic znaczeniowych, występujących m.in. w nazewnictwie chorób czy stosowanych skrótach.

Inną trudnością jest odpowiedzialność, z jaką musi zmierzyć się tłumacz. Jest to szczególnie istotne m.in. w przypadku specjalistycznych zaleceń lekarskich czy dokumentacji medycznej. Dlatego każde tłumaczenie powinno być wykonywane z zaangażowaniem i zachowaniem najwyższej staranności.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważną rolę odgrywają tłumaczenia specjalistyczne. Warto jednak pamiętać, że wchodzące w ich skład przekłady medyczne, odgrywają istotną rolę, o czym świadczy fakt, iż korzystają z nich zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa.