Coraz częściej różne dokumenty i teksty o charakterze prawnym i prawniczym, wymagają przekładu na inny język. Mogą być one zlecane zarówno przez osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa czy organizacje działające nie tylko w obrębie własnego kraju, ale także na arenie międzynarodowej, co wiąże się z koniecznością przygotowania dokumentów w różnych wersjach językowych.

Wśród tego typu tekstów można wyróżnić m.in. umowy cywilnoprawne i handlowe, pełnomocnictwa czy ustawy, które zwykle zawierają branżowe słownictwo i skomplikowane zwroty. Dlatego aby zadbać o poprawność i precyzyjność przekładu, warto zdecydować się na współpracę z biurem tłumaczeń, oferującym przysięgłe tłumaczenia prawnicze.

Czym są tłumaczenia prawnicze?

Obejmują one przekład tekstów o charakterze prawnym i prawniczym. Wśród nich, można wyróżnić m.in. akty notarialne, pisma sądowe, pozwy, odwołania czy umowy. Ze względu na swój charakter, ich tłumaczenia powinny być realizowane przez osoby, które dobrze znają język i terminologię prawniczą. W tego typu tekstach należy zachować precyzję przy dobieraniu słów, gdyż podobnie jak w języku polskim, niektóre słowa mogą mieć różne znaczenia.

Rzetelny przekład tekstów o charakterze prawnym jest również istotny ze względu na fakt, iż niewłaściwe dobranie terminu bądź nieprawidłowa interpretacja słów, może mieć konsekwencje dla osoby prywatnej lub firmy zlecającej tłumaczenie.

Jak wybrać biuro tłumaczeń?

Nie ulega wątpliwości, że teksty prawnicze powinny być przekładane przez tłumaczy, którzy z tego typu dokumentami i terminologią spotykają się na co dzień, przez co nie będą mieli trudności ze zrozumieniem języka oraz kontekstu danego zapisu. Zmniejsza to ryzyko popełnienia błędu, który może mieć przykre konsekwencje dla zleceniodawcy.

Biuro tłumaczeń należy dobrać pod kątem rodzaju zlecenia oraz języka dokumentu, w którym został sporządzony lub na który ma zostać przetłumaczony. W przypadku firm działających na zagranicznych rynkach, warto zadbać o to, aby oferowało ono przekład w wielu językach, szczególnie jeśli podobne dokumenty będą przekazywane osobom lub partnerom biznesowym z kilku krajów.

Niektóre umowy czy ustawy wymagają przekładu w krótkim czasie. Dotyczy to szczególnie dokumentów firmowych. W takiej sytuacji, warto skorzystać z usług biura, które wykorzystuje rozwiązania technologiczne, pozwalające na optymalizację czasu potrzebnego na realizację danego zlecenia oraz zatrudnia native speakerów, mogących pomóc w weryfikacji poprawności przygotowanych dokumentów.