W związku z nieustannie rosnącą liczbą fałszerstw i oszustw wprowadza się coraz więcej przepisów, regulujących autentyczność dokumentów czy ludzkiej tożsamości. Przykładowo, aby potwierdzić rzetelność informacji znajdujących się na kopii oryginalnego dokumentu, konieczny okazał się wkład osoby zaufania publicznego – notariusza. Dziś wiele osób zastanawia się, czy tłumaczenie uwierzytelnione i uwierzytelnione przez notariusza oznacza to samo?

Uwierzytelnienie notarialne

Samo słowo uwierzytelnienie oznacza potwierdzenie zgodności informacji o danym podmiocie, z tymi jakie on sam deklaruje. Aktualnie przybiera różne formy, w wypadku dokumentów papierowych są to na przykład pieczęcie czy podpisy, natomiast elektronicznych – podpis cyfrowy. W Art.2 § 3. dziennika ustaw Przepisów ogólnych Prawa o Notariacie można przeczytać, że:

“Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.”

Notariusz nie jest wpisany na listę tłumaczy przysięgłych i nie może dokonywać czynności w języku obcym bez udziału tłumacza. Wprawdzie w Polsce notariusz może zdobyć potrzebne uprawienia poprzez uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego na tłumacza przysięgłego.

Tłumaczenie uwierzytelnione (poświadczone)

Swoje zastosowanie ma w obrocie urzędowym i najczęściej obejmuje dokumenty, które należy okazać różnego rodzaju instytucjom, takie jak:

  • akty prawne,
  • akty małżeństwa,
  • akty urodzenia,
  • dyplomy, świadectwa i certyfikaty,
  • dowody rejestracyjne,
  • pisma sądowe.

Dokonywane jest wyłącznie przez uprawnionego do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego, który został wpisany na oficjalną listę Ministerstwa Sprawiedliwości. Wymaga również jego poświadczenia i posiada tę samą moc co uwierzytelnienie. Poświadczenie to oznacza, że przekład to wierne odwzorowanie dokumentu oryginalnego i może zostać przedstawione dowolnej instytucji państwowej.