Niekiedy trudno jest ocenić jakość przełożonego teksu, bez względu na to, czy osobą udzielającą werdyktu jest doświadczony profesjonalista, czy osoba, która zna podstawy języka. Wpływ na to ma kilka zmiennych, przede wszystkim rodzaj treści, odbiorca oraz czas wykonania zamówienia.

Charakterystyka dobrego tłumaczenia

Każdy profesjonalny tłumacz stoi przed trudnym wyborem, mianowicie: czy zachować dosłowne znaczenie tłumaczenia, czy może spróbować dopasować tekst pod odbiorców w języku obcym. Najkorzystniej jest, kiedy tłumaczenie wiernie odzwierciedla tekst źródłowy, niemniej jednak duży wpływ ma również charakter przekładanego tekstu. Przykładowo, podczas pracy z dokumentami technicznymi największą uwagę przykłada się do terminologii, jednak nie zawsze tak jest. Przekładając utwory o charakterze literackim najważniejsze jest zachowanie intencji autora oraz lekkie pióro. W tym przypadku, z praktycznego punktu widzenia tłumacz zostaje również interpretatorem, a także współautorem dzieła. Idealnie osoba przekładająca taki utwór powinna być utalentowana w pisaniu własnych treści.

Ważny jest odbiorca

Dość dużą rolę w przekładach językowych gra również odbiorca docelowy. Czy jest to tłumaczenie przysięgłe, którego odbiorcą jest urzędnik państwowy, a może dziecko, które właśnie kupiło najnowszą część swojej ulubionej książki – każdy z tych tekstów napisany jest w zupełnie inny sposób. Kluczem dobrego przekładu jest skupienie się na odbiorcy, np. bardzo dużo zależy od tego, czy jest to osoba zaznajomiona z kulturą, tradycją oraz realiami panującymi w obcym kraju.

Co nagle, to…

Czas, w którym wykonane zostało tłumaczenie, dużo świadczy o jego jakości. Nawet wykwalifikowany i doświadczony profesjonalista potrzebuje czasu, by treści były wysokiej jakości. Poprawa wszelkich literówek i błędów ortograficznych, ogólna spójność oraz zapoznanie się z terminologią wymaga poświęcenia. To wszystko wydaje się bardzo oczywiste, niemniej jednak nawet w niektórych dziełach literackich w języku obcym można doszukiwać się niedużych, błędów stylistycznych.